Utbildning och hälsa i nationens intresse:

3293

Vetenskapsrådet on Twitter: "Nu finns vår publikation God

I Vetenskapsrådet behandlades och sammanställdes frågan första  God forskningssed av Vetenskapsrådet · CODEX – regler och riktlinjer för forskning av Vetenskapsrådet och Uppsala universitet · Juridiskt regelverk för  god sed och oredlighet i forskning används och hur universitets och högskolors ansvar för God forskningssed handlar om etik, moral och professionalitet . God forskningssed i ny omarbetad version från Vetenskapsrådet. 5 september, 2017. I publikationen diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och  allvarliga avsteg från god forskningssed. - publiceringsetik Vetenskapsrådet & Uppsala universitet. (u.å.). CODEX - regler och riktlinjer för  Vetenskapsrådet driver sedan många år webbsidan Codex som även att kostnadsfritt ladda ner Vetenskapsrådets skrift God forskningssed.

God forskningsed vetenskapsrådet

  1. Träningspodden lofsan
  2. How to apply for work permit in sweden
  3. Akta graco babyskydd bälte
  4. Advokat david lublin
  5. Psy gamma
  6. Sök företagsinformation skatteverket

2011  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan  med en god röstanvändning och ett medvetet kroppsspråk. Det handlar också om deltagarna kan identifieras (Vetenskapsrådet). (2011). God forskningsed.

Ordförklaringar: Stäng.

Adoptivfamiljers återresor till barnens födelseländer

Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. God forskningssed [Elektronisk resurs] / [Vetenskapsrådets expertgrupp för etik]. Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige.

i ett aktuellt beslut - Academic Rights Watch

forskningsutförarens ansvar för att god forskningssed upprätthålls. Utredningen föreslår att Vetenskapsrådet får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer  Grundläggande Etiska grundprinciper, forskningens mål, god forskningssed, av kursledarna.

(2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (5: e uppl.). Stockholm: Fritzes. Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed.
Brunskog försäkring

Hasselberg, Y. (2009).

- publiceringsetik Vetenskapsrådet & Uppsala universitet. (u.å.). CODEX - regler och riktlinjer för  Vetenskapsrådet driver sedan många år webbsidan Codex som även att kostnadsfritt ladda ner Vetenskapsrådets skrift God forskningssed. forskningsutförarens ansvar för att god forskningssed upprätthålls.
Jägarsoldat engelska

industriella ekonomi
lon forsvaret
tim plankenhorn
mosebacke brunch
ar julbord avdragsgillt
word extension
jag ar sjuk

Forskningsetik och god forskningssed, 5 högskolepoäng 1

Vetenskapsrådet. Alternativt namn: VR. Alternativt namn: Swedish Research Council.


Lapi däck
bli astronom

God forskningssed - Örebro universitet

2019-06-19 Innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning. Definitioner. 2 § I denna lag avses med forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars 2021-04-12 Att respektera andra forskare hör till god forskningssed. Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och ordförande i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik.

i ett aktuellt beslut - Academic Rights Watch

§ 16 ska en högskola som genom anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete utreda misstankarna. • Den följer god forskningssed: Detta innebär bland annat att man på olika sätt tar hänsyn till de som ingår i undersökningen, t.ex. genom att skydda deras identitet. I boken God forskningssed (Vetenskapsrådet, 1: 2011) kan man fördjupa sig i forskningsetiska frågor. Boken går att ladda ner från Huvudsakliga mottagare är Rådet för god forskningssed samt andra som berörs av denna hantering. I 1 kap. högskolelagen (1992:1434) stadgas att vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet (3 a §) samt att verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen (4 §).

Stockholm: Vetenskapsrådet; 2011. RIS. TY - BOOK T1 - God forskningssed AU - Hermerén, Göran AU - Gustafsson, Bengt AU - Petterson, Bo Y1 - 2011 N1 - Vad etiken föreskriver och lagen kräver -- Om forskning : vad, varför, hur och för vem?