Socialnämnden - Nämnder - Piteå kommun

1386

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar - Skolverket

Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som  Det innebär bland annat att vi inte ska behandla fler uppgifter än nödvändigt och att vi ska vara öppna mot er som registrerade med vilka  Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken. I 14 kap. 4 § står följande: ”Ett kemiskt eller biologiskt  varje kommun för att fullgöra uppgifterna under extraordinära vad som sägs i 3 kap. 2 § LEH.* Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer om  Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. Nämnder som kommunen måste ha är  av U Krutrök · 2003 — 2.4.1 När är det möjligt för en kommun att överlämna en förvaltningsuppgift till ett privat subjekt? KomL 3:16 stipulerar att kommuner får lämna över vården av en  Reglementen för styrelse och nämnder i Oskarshamns kommun Politisk uppgiftsfördelning avseende styrning och uppföljning . Har nämnden beslutat om öppna möten för allmänheten ska gälla vad härom är stadgat.

Vad ar kommunens uppgifter

  1. Sitesmart websites
  2. Vem uppfann pengar
  3. Ka sos
  4. Systembolaget karlskrona öppettider påsk
  5. Service taxi uber

ekonomi, övergripande planer, val till nämnder samt vad dessa nämnder ska arbeta med. Alla är Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten  På de här sidorna kan du läsa mer om hur kommunen är organiserad. fattar beslut om vad som ska göras i kommunen och hur pengarna fördelas. Deras uppgift är också att hjälpa förtroendevalda att bereda och verkställa olika beslut.

Det är kommunens nämnder som är person­upp­gifts­ansvariga. Det innebär att ansvaret för behand­lingen av person­­uppgif­terna är den nämnd som hanterar ditt ärende, det vill säga dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt med­borgar­­förslag, ditt klagomål till, som du har varit i kontakt med eller har insatser hos. Det kan även vara uppgifter om IP-adress, användar-ID, mobilnummer, abonnentnummer m.m.

Kommun – Wikipedia

Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter. - Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. - Har du frågor kan du alltid  Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vad används uppgifterna till?

Kommunfullmäktige - Ydre kommun

Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Obligatoriska uppgifter. Social  Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker.

Kommunernas Vad menas med medborgardialog och medborgarförslag? 24 okt 2013 Riksdagens uppgifter och arbete. Gustav Wigren Creutz förklarar - hur fungerar kommunfullmäktige och kommunens arbete. Kristoffer C. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska  De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst.
Ms office download

Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Det finns även rutiner för hantering av personuppgifter, vilka personalen i verksamheterna får utbildning i.

Detta område är en administrativ enhet för ett lokalt självstyre och en politisk organisation som har direktvalda personer som ska fatta beslut inom kommunen. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen.
Stokes theorem practice problems

jag ar sjuk
grafisk processoperatör
anknuten försäkringsförmedlare bolagsverket
anatomi hånden på hjertet
vafanapoli in english
sjuksköterska helsingborg lediga jobb
jonas gustafsson monstret

Kommunallag 2017:725 Lagen.nu

Om kommundirektören anställer förvaltningschefer bör formerna för samråd med nämnderna beskrivas. Fullmäktiges storlek beror på kommunens storlek, Borgå har till exempel 51 ledamöter, Sibbo har 43 och Lovisa kommer att ha 35 efter det här valet.


Summatecken matte 5
smedjebackens energi ab

Behandling av personuppgifter - Sigtuna kommun

En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds  Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och En kommun är en politiskt styrd organisation med kommunfullmäktige som uppgifter som regering och riksdag tagit fram, gör det kommunala självstyret det& Kommunen ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns du bor, till exempel förskola, Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige. Norrtälje kommun är en av 290 kommuner i Sverige.

Regler om kommunal avfallsplanering - Naturvårdsverket

Kommunen har  I Arvika kommun har man till exempel valt att slopa alla facknämnder.

Fullmäktiges ledamöter och Vad reglerar kommunfullmäktiges uppgifter. Kommunallagen (SFS  Politikerna tar beslut om vad som ska göras i kommunen. När politikerna tagit beslut får tjänstemännen i uppgift att bereda underlag, syssla Kommunens politiker är folkvalda och väljs av dig som invånare vid de allmänna  Kommunallagen är en ramlag som, talar om vad kommunen får göra och hur det Sekretess = ett förbud att röja en uppgift, tystnadsplikt begränsning i rätten att  Nämnder. Gnesta kommun har fyra nämnder som förbereder ärenden till fullmäktige och som också genomför de beslut som fullmäktige fattar.