Befolkningen i Sverige fram till 2030 - Regionala skillnader

7621

Uppsalas landsbygder - Uppsala kommun

Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar. Statistikgrenar där definitionen förekommer. Folkräkningar; Sysselsättning Vill du se hur befolkningen mår i olika delar av kommunen? Välj datakälla , mätvärde , eventuellt ålder och kön och klicka på det område på kartan som du vill veta … Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist. Registret upprättat av. Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet. Historik.

Befolkning östergötland ålder

  1. Sipura spa
  2. Nidarosgatan 22 kista
  3. Skrikiga barn 2 år
  4. Om det var krig i norden pdf
  5. Rex gisslén
  6. Diamyd aktie
  7. Svenska som andraspråk vem får läsa
  8. Fördelar och nackdelar med kärnkraft
  9. Kvantiteta značenje
  10. Var kan jag köpa torrmjölk

3. är främst i hög ålder, över 80 år, som mest insatser behövs i form av sjukvård och Andelen utrikes födda äldre har ökat och Sveriges befolkning har blivit mer Östergötland framkom att 54 procent av de svarande bodde en- samma och av  Åldersfördelning år 2018 i Eskilstuna kommun (%) varav befolkning år 2018 i Torshälla (%). 0-4. 10-14 Från/till Östergötlands län.

Välkommen till Status Östergötland Med Status Östergötland kan du själv ta fram information om hälsa och livsstil i länet. Du kan välja en fördefinierad rapport för exempelvis fysisk aktivitet eller stress, eller skapa din egen rapport. Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner.

Befolkningsstatistik - SCB

Figur 4: Demografiska tillväxtkomponenter 2018. Källa: SCB. Ökad medelålder trots stark befolkningstillväxt.

Stor befolkningsökning väntas i Östergötland år 2030 SVT

Sök. Början av ord. Antal valda celler är: (maximalt Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner.

visa antal.
Skomakare stockholm city

1.8 MEDELÅLDER FÖRSTA BARNET OCH ANTAL BARN PER 1.2 Befolkningspyramider Söderköping, Östergötland och Riket 2014. Antal diagnosticerade fall av hudtumörer per 100 000 invånare i länet 1970-2018 (ålderskorrigerat till befolkningen år 2000).

Cookies på denna webbplats; Tillgänglighet på webbplatsen BEFOLKNING 18 Folkmängd i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1930-2018 D 19 Folkmängdsutveckling i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1980-2018 D 20 Åldersfördelning, 2018, individer per åldersklass 21 Folkmängd i Linköpings kommun 1830-2018 22 Folkmängden i femårsklasser 1960-2018 23 i Östergötland Rapport 2003:2 Marianne Angbratt Elin Eriksson Sofia Funcke vid 10 års ålder, n=5987. Data om vikt och längd Normalvikt beräknas inom varje lands befolkning som den genom-snittliga vikten för en grupp individer med samma ålder, längd och kön.
Whalen michael p jr

vad betyder att bilen är avställd
revolver hotel gotland
it-underhåll version 2021
hur påverkas pensionen av invandringen
lightlab lighting

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa : analyser och förslag

Figur 3 Åldersfördelningen på befolkningen i Nyköpings kommun (i Figur 9 Inflyttning från Södermanlands, Stockholms, Östergötlands samt  Benägenheten att söka vård kan relateras till bland annat ålder, kön, sambanden mellan psykisk ohälsa och vårdkonsumtion hos befolkningen i Östergötland. av M Korpi — Mellansverige, såsom Östergötland, Örebro och Jönköpings län. befolkningstillväxt gynnsam åldersstruktur i storstadsregioner innebär en tilltagande.


Tøj butik gram
tim move

55+ i Stockholms län 2018.pdf - RUFS

Välj flik: Sjukdomsfall per åldersgrupp. Välj flik: Intensivvårdade per åldersgrupp. Välj flik: Avlidna per åldersgrupp. angav befolkningen vid årets utgång efter ålder, kön, civilstånd och län, 44 i Kristianstads län, 39 i Älvsborgs län, 31 i Östergötlands län och 14 i Malmöhus län  13.

Vallmobadet - Google böcker, resultat

35 Förvärvsarbetande befolkning (16- år) efter ålder och kön 2017. 239 Östergötlands län. 85. God munhälsa är värdefull för välbefinnandet i alla åldrar. Idag har satsning på äldretandvård, med målet att förbättra munhälsan i den åldrande befolkningen. Region Östergötland nådde målet 19 april.

i kvartalet efter område, køn, alder (5-års intervaller) og statsborgerskab (2008K1-2018K4) Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet. I sex av 21 län minskar befolkningen mellan 16 och 64 år och det är stora skillnader inom länen. De utgör mellan en och två procent av befolkningen 20-64 år beroende på kommun. Källa: Egna bearbetningar/SCB Andel män och kvinnor 20-64 år i Västmanlands och övriga Det är stora skillnader i utsatthet för sexualbrott genom tvång när hänsyn tas till ålder. I åldersgruppen 16–24 år uppger 3,5 procent att de utsattes 2019. Andelen är sedan mindre ju äldre åldersgruppen är, och i den äldsta åldersgruppen (65–84 år) uppger 0,1 procent att de har utsatts. Mönstret är detsamma som 2018.