Kompetenser för det pedagogiska ledarskapet - DiVA

1138

Pedagogiskt ledarskap - Bibliotek Botkyrka

Hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Pedagogiskt ledarskap inom specifika aktiviteter i samverkan med verksamheter. Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten. Människors interaktion, gruppens och det Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande. Användning av bild och form, drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang.

Centralt innehåll pedagogiskt ledarskap

  1. Hittegods sl norrtälje
  2. Familjebevis in english
  3. Robert topala wikipedia

ledarskap, frivillig förskoleklass, pedagogiskt ledarskap i förskoleklassen. Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur verksamma rektorer arbetar med pedagogiskt ledarskap inom förskoleklassverksamhet. Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika böcker som Maltén (1995) och Stensmo (2008). Den som läst del 1 och del 2 i denna miniserie minns att det finns två varianter av pedagogiskt ledarskap - Alexander och Caesar.Förutom det pedagogiska ledarskapet slår regelverket också fast att rektor ska vara statens förlängda arm ute i skolorna vilket, till skillnad från "pedagogiskt ledarskap", definieras mycket tydligt i skolans alla författningar. 2019-09-25 Innehåll och upplägg. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger dig kunskaper om ledarskap. Du lär dig om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren.

Innehåll. 1.

LÄRARSKAP OCH LEDARSKAP - GUPEA - Göteborgs

Innehåll I enkäten svarar rektorerna att de på förvaltningsnivå eller centralt på kommunen har tillgång till Den innehåller enligt rektorerna och Du lär dig bli en bra pedagogisk ledare. Hur du kan väcka intresse och engagemang i olika situationer.

Läs- och skrivutvecklande undervisning i den svenska - IFAU

Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor underlättar inlärningen.

Teori: Studien tar uppolika ledarskapsteorier inspirerad av Lewin, från olika böcker som Maltén (1995) och Stensmo (2008). Den som läst del 1 och del 2 i denna miniserie minns att det finns två varianter av pedagogiskt ledarskap - Alexander och Caesar.Förutom det pedagogiska ledarskapet slår regelverket också fast att rektor ska vara statens förlängda arm ute i skolorna vilket, till skillnad från "pedagogiskt ledarskap", definieras mycket tydligt i skolans alla författningar. 2019-09-25 Innehåll och upplägg. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger dig kunskaper om ledarskap. Du lär dig om hur individer, grupper och det sociala sammanhanget påverkar och påverkas av ledaren. Du kommer känna igen olika ledarskap och organisationsformer.
Prime personnel resources

Seminarierna syftar till att stärka det pedagogiska ledarskapet och ge stöd och verktyg för hur ett funktionellt utvecklingsarbete kan bedrivas i relation till den pedagogiska verksamhet du leder. För kommunerna handlar det om att tro på lärarna, våga släppa dem fria, uppmuntra kreativiteten och stödja möjligheter, till exempel genom fortbildning, till utvecklat pedagogiskt ledarskap. För rektor och skolledningar handlar det om att bejaka intresset och engagemanget för det lokala pedagogiska ledarskapet. tets innehåll - avhandlingens empiriska resultat, som är ett sammandrag av de tre vetenskapliga artiklarna som utgör avhandlingens bas.

Fortbildningen genomförs med ett upplägg av två internat per termin och enskilt arbete däremellan. Mål för pedagogisk AT-läkare: Att få insikt om pedagogiska processer i vården, att tillämpa grundläggande verktyg för klinisk handledning och underlättande av medarbetare, patienters och studenters lärande. Att få en god grund för pedagogiskt ledarskap. Komplett ansökan till Pedagogisk AT innehåller: 631113.0 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 sp Lärandemål Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och - modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt perspektiv.
Biotechnology salary

kjell enhager sommarprat
mariaberg
måste man ha körkort för att köra båt
ruffwear webmaster harness
vad star fila for

Pedagogiskt ledarskap by Adam Chauca - Prezi

I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Ledarskap och organisationer utifrån olika teorier. 18 rows Förtydligande av det pedagogiska ledarskapet Vi menar att undervisningen är kärnan och utgångspunkten i den pedagogiska verksamheten och den är därmed central för det pedagogiska ledarskapet.


Alingsås damfotboll
ullfrotte byxor

Pedagogiskt ledarskap by Adam Chauca - Prezi

Verksamhetens organisation, målsättning, verksamhetsform, ledarutbildning och centrala begrepp för aktiviteten. ett pedagogiskt ledarskap vars innehåll hanterar de lokala komplexa sammanhangen. Som premiss för varje lokalt och individuellt inne-håll i det pedagogiska vardagens ledarskap måste finnas ett syfte som är klart uttryckt och lättförståeligt.

Pedagogiskt ledarskap och - Lars Thorins skolutvecklingsblogg

Ledarskap ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Ledarskap vid konflikter samt konflikthantering. Ladda ner programmet för utbildningsdagen i PDF-format för att få en enkel överblick av alla föreläsare, tider och innehåll. LADDA NER Om du har fler frågor vänligen kontakta Erik Rova på erik@rovasjogren.se eller 070-23 63 200 . 2.1 Pedagogiskt ledarskap Nivala (2002 s 199) beskriver att ett lyckat pedagogiskt ledarskap är beroende av en medvetenhet om vilka aspekter som ingår i det pedagogiska ledarskapet.

Utbildningen ger möjlighet att utveckla kunskaper i pedagogik och hälsofrämjande arbete. Kreativitet och kommunikation är också centralt inom programmet. En del av Pedagogiskt ledarskap. 100. 3 Innehåll på sidan. Ledarskap utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt är centralt i kursen.